Case studies

 • Bramac - Najžiadanejšia strecha na Slovensku

  Výzva:

  Hlavnou úlohou bolo odkomunikovať cieľovej skupine nový kreatívny koncept – "klobúky", ktorý bol založený na prirovnaní klobúka ako módneho doplnku a ochrany hlavy. Zároveň klobúk reprezentuje strechu domu, ktorá chráni ľudí. Koncept je tvarovateľný prostredníctvom štylizácie rôznych typov klobúkov, čiapok či šatiek ktoré reprezentujú jednotlivé strešné krytiny Bramac. Odpromovanie nového kreatívneho konceptu prebehlo prostredníctvom TV spotovej kampane s podporou outdooru, kde ešte viac vyniklo špecifikum kreatívy. Netradičný outdoor s nadstavbou prekvapuje a láka nielen zákazníkov, ale i konkurenciu svojou inovatívnosťou.

  Nápad:

  Outdoor kampaň s cieľom odlíšiť sa od konkurencie a upriamiť pozornosť na nový kreatívny koncept – klobúk ako strecha. Navrhli sme na komunikáciu 2D bigboardy vo vybraných troch slovenských mestách na viditeľných a frekventovaných miestach kde nadstavba zdôrazňovala práve spomínaný klobúk.

  Riešenie:

  Využitie 2D efektu na zdôraznenie/vyzdvihnutie klobúku=strechy

  Výsledok:

  Výborná kombinácia predstavenia novej kreatívy cez inovatívne využitie OOH média mala za následok pozitívny ohlas širokého publika.


 • BMW - Force your boss

  Výzva:

  Imidžová kampaň spojená so súťažou zameraná na zasiahnutie atraktívnej business cieľovej skupiny.

  Nápad:

  Súťaž "Pracuj pre radosť" prebiehala v spolupráci s najpočúvanejším rádiom na Slovensku s cieľom osloviť zaujímavú cieľovú skupinu – šéfov spoločností, pracovníkov na dôležitých funkciách, dostať BMW do ich povedomia a získať databázu zaujímavých kontaktov

  Riešenie:

  Súťaž v rádiu o 5 vozidiel BMW na 5 mesiacov s atraktívnou mechanikou. Hľadala sa spoločnosť, kde je nielen radosť pracovať, ale aj radosť súťažiť. Stačilo vytvoriť s kolegami súťažný tím, splniť niekoľko vzrušujúcich úloh počas troch týždňov, prejaviť tímového ducha a vyhrať nové BMW radu 1. Silné nasadenie kampane formou upútavok, sponzorských odkazov a živých vstupov v rádiu, ako aj silné promo okolo súťaže prostredníctvom printov, online, rádia a sociálnych sietí.

  Výsledok:

  Interakcia a zatiahnutie cieľovej skupiny do projektu, vynikajúca nadhodnota formou mediálnej podpory súťaže samotného rádia minimálne v hodnote 44 000 €. Do súťaže sa zapojilo až 80 tímov. Spoločnosť BMW získala zaujímavú databázu kontaktov, ktorú môže využívať pri ďalších kampaniach. Silný talkabout.


 • Knauf insulation – Hraj so smartwall a vyhraj smarfón

  Výzva:

  Predstaviť a podporiť predaj nového produktu spoločnosti KI - fasádnu minerálnu dosku so špeciálnou povrchovou úpravou SMARTwall. Úlohou bolo tiež posilniť známosť a pozitívne povedomie o značke KI, zaujať cieľovú skupinu v širokej konkurencii prostredníctvom atraktívnej súťaže a motivovať ich ku kúpe nového produktu fasádnej minerálnej dosky SMARTwall.

  Nápad:

  SMS súťaž o smartfóny pre zákazníkov, ktorí nakúpili produkt spoločnosti Knauf Insulation – fasádnu minerálnu dosku SMARTwall so špeciálnou povrchovou úpravou. Spojili sme značku Knauf Insulation s obľúbeným TV programom Nové bývanie s vysokou afinitou na cieľovú skupinu.

  Riešenie:

  Počas dvoch mesiacov v peaku stavebnej sezóny boli zákazníci vyzvaní zapojiť sa do súťaže o smartfóny. Súťaž bola podporená prostredníctvom televíznych upútaviek na Nové bývanie, komunikácie na webe novebyvanie.joj.sk a tiež v samotných TV spotoch

  Výsledok:

  Podpora predaja produktov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti