Čo robíme
prehľad našich služieb

Strategické plánovanie
Optimalizácia mediálneho rozpočtu
Optimalizácia mediálneho nasadenia kampaní
Media handling & buying
Detailné a  operatívne plánovanie non tv médií a  digitálnych médií
Digitálne riešenia
Správa kampaní, dohľad a  realizácia
Post analýza kampaní
Analýza mediálneho trhu
Analýza konkurencie
Analýza cieľových skupín
TV analýzy
Špecifické analýzy/prieskumy podľa potrieb klienta
Špeciálne kreatívno-mediálne návrhy
Mediálne školenia
Medzinárodné prieskumy a analýzy (v spolupráci so sieťovými agentúrami)

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti